Co je to WIMAX?

WiMAX je zkratka anglického označení „Worldwide Interoperability for Microwave Access“. WiMAX je první otevřené řešení pro bezdrátový přístup v pásmech 2–11 GHz, které díky vyspělým technologiím, vyššímu vysílacímu výkonu a použití směrových antén nabízí velký dosah signálu – teoreticky kolem 50 km při přímé viditelnosti a několik kilometrů v městské zástavbě při využití spojů bez přímé viditelnosti (NLOS). Výhodou je rovněž kapacita připojení do 75 Mb/s, kterou lze rozdělit mezi desítky klientů a každému z nich garantovat stabilní přenosovou rychlost. Další vlastností je zabudovaná podpora QoS. Řízení kvality služeb umožňuje na wimaxových spojích provozovat například IP telefonii nebo přenášet video v reálném čase a v dostatečné kvalitě. Cílem WiMAX Fora, které sdružuje několik desítek společností, je standardizační proces, který má zajistit, aby širokopásmové bezdrátové technologie od různých výrobců vzájemně spolupracovaly. Hlavním účelem WiMAXu je nasazení vyspělých funkcí v jednotné technologii a snížení nákladů na zařízení výrobců, kteří jsou členy skupiny WiMAX Forum.

Jaký je dosah technologie WIMAX?

WiMAX lze v rámci přímé viditelnosti provozovat na vzdálenost několika desítek kilometrů. Jeho výhodou je, že funguje i bez přímé viditelnosti, je tedy vhodný například do zastavěných oblastí, kde lze klienty připojit na vzdálenost řádově jednotek kilometrů.(1-2km)

Dochází u WIMAXu k výpadkům?

Co se týče spolehlivosti připojení, WiMAX je nesrovnatelně spolehlivější než například Wi-Fi a uživatelé těžko rozpoznají, že jsou připojeni bezdrátovou technologií. Operátoři, kteří WiMAX v České republice již využívají, se shodují v názorech na velkou spolehlivost WiMAX systémů. U Wi-Fi jsou výpadky dost časté a nelze je předvídat ani kontrolovat kvůli tomu, že zařízení 802.11 jsou provozována v tzv. volném pásmu, které může využívat kdokoliv.

Převzato z www.wimax.cz. Více informací o technologie wimax na www.wimax.cz